Over Ebisa.nl

Deze website is ontwikkeld om troost en inzicht te bieden in vraagstukken rond de dood. Vroeger vond ik dat een zwaar en beladen onderwerp en ik kan me heel goed voorstellen dat jij dat nu ook vindt. Met name als je net een dierbare hebt verloren of misschien wel binnenkort gaat verliezen. Toch is het mogelijk om het onderwerp op een andere, positievere manier te bekijken.

In de loop der jaren ben ik mijn angst voor de dood kwijt geraakt. Ik heb, net als velen, dierbaren verloren en daarover verdriet gekend. Maar na verloop van tijd heb ik geleerd dat de dood niet bestaat. Ik heb geleerd dat er enkel leven bestaat. Leven in fysieke en niet fysieke vorm. Dat wat wij ‘dood’ noemen, noem ik nu ‘de overgang’. Het is mogelijk om iedere ‘overgang’ met een glimlach te aanvaarden. Zelfs wanneer het diegene betreft waarvan je het meeste houdt. Of je nu ouder, kind, partner, vriend of bekende van een overledene bent. Zelfs als je zelf binnenkort de ‘overgang’ gaat maken. Hoe? Die kennis wil ik heel graag overbrengen aan zoveel mogelijk mensen die willen weten.

Deze site zal op sommige plaatsen verhalen en theorieën brengen die niet altijd eenvoudig te begrijpen of te aanvaarden zijn. Daarom heb ik de gedachten achter die theorieën verwerkt in het boek  ‘Vaarwel Dood – Ebisa en de kunst van het eeuwig leven’. Dat beschrijft op een toegankelijke manier wat ‘leven’ is en hoe je met het verlies van dierbaren zou kunnen omgaan. Bij het schrijven heb ik kinderen vanaf  circa 10 jaar voor ogen gehouden, maar door de sprekende illustraties kan het boek ook prima als voorleesboek worden gebruikt voor nog jongere kinderen. Uiteindelijk is het een werk geworden dat troost biedt aan alle leeftijden. Jong en oud.

En wil je meer weten over de theorieën, dan vindt je op deze site diverse verhalen, toelichtingen en verwijzingen naar andere sites en boeken. Ik hoop dat je de tijd wilt nemen om de boodschappen tot je te laten doordringen. Of dat je op een later tijdstip terugkomt om er nogmaals naar te kijken. Ik hoop dat je uiteindelijk, net als ik, de ‘overgang’ als een vriend kan omarmen. Dat je hetzelfde geluk zult vinden. Wil je meer weten, dan mag je me altijd mailen. Ik hoop dat ik je kan helpen met het accepteren van de dood. Welke geloofsovertuiging je ook draagt.

Léon Wijnen